Visualització de contingut web

Instruccions operatives de treball

Les instruccions operatives permeten desenvolupar algun aspecte concret d'un procediment, o descriuen amb detall les formes de realitzar una activitat, a fi d'informar als interessats sobre els riscos existents i les mesures preventives aplicables.

 

S'elaboren instruccions operatives de treball per a aquelles tasques que en determinades condicions siguen susceptibles de generar riscos, especialment si aquests són d'una certa importància i van associats a les actuacions de les persones.

 

En les instruccions estaran arreplegats aquells aspectes de seguretat que cal tenir en compte per part de les persones responsables de les tasques a realitzar, perquè coneguen com cal actuar correctament en les diferents fases o operacions i siguen conscients de les atencions especials que han de tenir en moments o operacions claus per a la seguretat personal, la dels seus companys i la de les instal·lacions.

 

Amb les instruccions operatives el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi es pretén, a més, facilitar la formació dels treballadors en aquestes.

 

 

SPRL_IOPRL_01. Comunicació inici d'actuació preventiva del SPRL al CSS

SPRL_IOPRL_02. Instrucció operativa en matèria de seguretat i salut per a empreses concurrents en els centres de treball de la Generalitats

SPRL_IOPRL_04. Instruccions per a sol·licitar la valoració del risc durant l'embaràs i la lactància

SPRL_IOPRL_05. Instrucció per a empreses concurrents del servei de restauració

SPRL_IOPRL_08. IO Desinfecció, desinsectació i desratització

SPRL_IOPRL_09 Resolució de problemes preventius i correctius en els centres de treball

SPRL_IOPRL_11 Actuació davant exposicions accidentals a agents biològics de transmissió sanguínia i mesures per al control de l'exposició per altres vies

  •  
  •