Visualització de contingut web

Protocols i Procediments de treball

 

La Generalitat, en compliment del Pla de Prevenció aprovat mitjançant Acord de 24 de març de 2017 del Consell, desenvoluparà els protocols necessaris per a la gestió de l'activitat preventiva en els seus diferents centres de treball, amb l'assessorament del Servei de Prevenció. Aquests documents faciliten la gestió en matèria preventiva de l'Administració del Consell, amb l'objecte d'assolir unes condicions de treball adequades i el més alt nivell de benestar laboral.

 

 

PROTOCOLS I PROCEDIMENTS

 

 

*Les competències i atribucions dels extints serveis de prevenció d'Administració Pública, Justícia i del Sector Docent a què fa menció el document, es troben desenvolupats, actualment, per l'INVASSAT, Servei de Prevenció de Riscos Laborals del personal propi de la Generalitat i organismes autònoms, excepte el sanitari, segons es disposa en el Decret 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) i es modifica el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.