Visualització de contingut web

Guies informatives

GUIES

 

La redacció de la Guia de Bones Pràctiques per a la Prevenció de Conductes d'Assetjament Laboral deriva del compromís adquirit pel Servei de Prevenció a partir del Protocol de Prevenció i Actuació davant l'assetjament laboral a l'Administració de la Generalitat, alhora que, pretén donar compliment a la Llei 7/2007 de 12 d'abril, del Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que regula els deures bàsics dels empleats públics constituint un autèntic codi de conducta, així com la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de Ordenació i Gestió de la Funció Pública valenciana que també ho fa amb respecte a la personal de l'Administració Generalitat. La Guia va ser aprovada en la reunió de la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball dels Àmbits de Justícia, Administració Pública i Docent, de 11 d'abril de 2018.

 

Guia de Bones Pràctiques per a la Prevenció de Conductes d'Assetjament Laboral